สินค้าที่น่าสนใจ
 
หมวด ของขวัญ ของตกแต่ง และ หัตถกรรม (Gift, Decorative Items & Handicrafts)
หัตถกรรม (Handicraft) >> หัตถกรรม-กระดาษ (Paper) >> รายชื่อสินค้า | รายการผลิตภัณฑ์ | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 721 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
ตะกร้าจักสาน กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระดาษ บ้านเลขที่ 2/664 ถนนรัตนาธิเบศร์ หมู่ที่ 13 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 ติดต่อ : นางอธิษฐาน ชมกลิ่น โทร : 02-9279920-1,02-5940771
ตะกร้าจักสาน กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระดาษ บ้านเลขที่ 2/664 ถนนรัตนาธิเบศร์ หมู่ที่ 13 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 ติดต่อ : นางอธิษฐาน ชมกลิ่น โทร : 02-9279920-1,02-5940771
ตะกร้าจักสานจากกระดาษ ตะกร้าจักสานจากกระดาษ (30947) ศูนย์ฝึกวิชาชีพกรุงเทพมหานคร 108/1 หมู่ 12 ชุมชนนวลจันทร์ ถนนรามอินทรา ซอย 40 แยก 13 ตำบลคลองกุ่ม อำเภอบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 ติดต่อ : คุณเบญจวรรณ ไชยพิเดช โทร : 02 5108527, 086 514 2216
ตะกร้าจักสานจากกระดาษ ตะกร้าจักสานจากกระดาษ (30947) ศูนย์ฝึกวิชาชีพกรุงเทพมหานคร 108/1 หมู่ 12 ชุมชนนวลจันทร์ ถนนรามอินทรา ซอย 40 แยก 13 ตำบลคลองกุ่ม อำเภอบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 ติดต่อ : คุณเบญจวรรณ ไชยพิเดช โทร : 02 5108527, 086 514 2216
ตะกร้าจักสานจากกระดาษ ตะกร้าจักสานจากกระดาษ (30947) ศูนย์ฝึกวิชาชีพกรุงเทพมหานคร 108/1 หมู่ 12 ชุมชนนวลจันทร์ ถนนรามอินทรา ซอย 40 แยก 13 ตำบลคลองกุ่ม อำเภอบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 ติดต่อ : คุณเบญจวรรณ ไชยพิเดช โทร : 02 5108527, 086 514 2216
ตะกร้าจักสานจากกระดาษ ตะกร้าจักสานจากกระดาษ (30947) ศูนย์ฝึกวิชาชีพกรุงเทพมหานคร 108/1 หมู่ 12 ชุมชนนวลจันทร์ ถนนรามอินทรา ซอย 40 แยก 13 ตำบลคลองกุ่ม อำเภอบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 ติดต่อ : คุณเบญจวรรณ ไชยพิเดช โทร : 02 5108527, 086 514 2216
ตะกร้าจักสานจากกระดาษ ตะกร้าจักสานจากกระดาษ (30947) ศูนย์ฝึกวิชาชีพกรุงเทพมหานคร 108/1 หมู่ 12 ชุมชนนวลจันทร์ ถนนรามอินทรา ซอย 40 แยก 13 ตำบลคลองกุ่ม อำเภอบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 ติดต่อ : คุณเบญจวรรณ ไชยพิเดช โทร : 02 5108527, 086 514 2216
ตะกร้าจากกระดาษ ผลิตภัณฑ์จักสานจากกระดาษ เป็นการนำวัสดุเหลือใช้คือ กระดาษสมุดโทรศัพท์มาประดิษฐ์ เป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ ที่สวยงาม (ได้รับรางวัลการประกวดโตกจากเศษกระดาษ ในวันสิ่งแวดล้อมโลกของศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน เขตที่ 5) กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้าน 156 หมู่ 5 บ้านหนองยาว ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย ติดต่อ : นางฟองจันทร์ นุกาศ โทร : (053)774-392, (09)955-5053
ตะกร้าจ่ายตลาด ตะกร้าจ่ายตลาดทำจากล๊อตเตอรี่ กลุ่มแม่บ้านภาณุรังษี 195 ซ.วัดภาณุรังษี ถ.จรัญสนิทวงศ์ 75 ต.บางพลัด อ.บางพลัด กรุงเทพฯ 10700 ติดต่อ : คุณเลิศมณีฉัตร ทะนำปี โทร :02-8802004 กด 0,1(09-8988471)
ตะกร้าทรงไทย ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสิ่งประดิษฐ์จากเศษกระดาษเหลือใช้ 10/1 หมู่ที่ 1 บ้านต้นผึ้ง ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ติดต่อ : นางยุพิน อนุใจ โทร :053-512168 e-mail : cddlamphun@chaiyo.com
ตะกร้าผลไม้ ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสิ่งประดิษฐ์จากเศษกระดาษเหลือใช้ 10/1 หมู่ที่ 1 บ้านต้นผึ้ง ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ติดต่อ : นางยุพิน อนุใจ โทร :053-512168 e-mail : cddlamphun@chaiyo.com
ตะกร้าผลไม้ (ขนาดเล็ก) ตะกร้าผลไม้ (ขนาดเล็ก) ทำมาจากสมุดโทรศัพท์ กลุ่มแม่บ้านภาณุรังษี 195 ซ.วัดภาณุรังษี ถ.จรัญสนิทวงศ์ 75 ต.บางพลัด อ.บางพลัด กรุงเทพฯ 10700 ติดต่อ : คุณเลิศมณีฉัตร ทะนำปี โทร :02-8802004 กด 0,1(09-8988471)
ตะกร้าฝาปิด เป็นการนำกระดาษสมุดโทรศัพท์มาประดิษฐ์เป็นตะกร้าฝาปิด แข็งแรง คงทน สวยงาม มีหลายขนาดให้เลือกตามความต้องการ(Coop) กลุ่มสตรีสหกรณ์ห้วยน้ำราก เลขที่ 11 หมู่4 บ้านห้วยราก ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย ติดต่อ : คุณรัตติยา ร้องหาญแก้ว โทร :09-8514947 ,053-775419
ตะกร้ามีหู เป็นการนำกระดาษสมุดโทรศัพท์หน้าเหลืองมาประดิษฐ์เป็นตะกร้า มีรูปแบบสวยงาม คงทน(Coop) กลุ่มสตรีสหกรณ์ห้วยน้ำราก เลขที่ 11 หมู่4 บ้านห้วยราก ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย ติดต่อ : คุณรัตติยา ร้องหาญแก้ว โทร :09-8514947 ,053-775419
ตะกร้ารีไซเคิล ทำจากกระดาษสมุดโทรศัพท์ สามารถใส่ของใช้ต่าง ๆ (61047) กลุ่มพัฒนาอาชีพท้ายบ้านใหม่ หมู่ 3 822 หมู่ที่ 3 บ้านอินทร์ประทานพร ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 ติดต่อ : คุณศิขรินทร์ทิพย์ ระเบียบ โทร : 02 3952873 , 08 9897 7604 , 08 7071 0266
ตะกร้ารีเล็ก ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสิ่งประดิษฐ์จากเศษกระดาษเหลือใช้ 10/1 หมู่ที่ 1 บ้านต้นผึ้ง ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ติดต่อ : นางยุพิน อนุใจ โทร :053-512168 e-mail : cddlamphun@chaiyo.com
ตะกร้ารีใหญ่ ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสิ่งประดิษฐ์จากเศษกระดาษเหลือใช้ 10/1 หมู่ที่ 1 บ้านต้นผึ้ง ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ติดต่อ : นางยุพิน อนุใจ โทร :053-512168 e-mail : cddlamphun@chaiyo.com
ตะกร้ารูปไข่เล็ก ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสิ่งประดิษฐ์จากเศษกระดาษเหลือใช้ 10/1 หมู่ที่ 1 บ้านต้นผึ้ง ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ติดต่อ : นางยุพิน อนุใจ โทร :053-512168 e-mail : cddlamphun@chaiyo.com
ตะกร้ารูปไข่ใหญ่ ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสิ่งประดิษฐ์จากเศษกระดาษเหลือใช้ 10/1 หมู่ที่ 1 บ้านต้นผึ้ง ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ติดต่อ : นางยุพิน อนุใจ โทร :053-512168 e-mail : cddlamphun@chaiyo.com
ตะกร้ารูปหัวใจจากกระดาษรีไซเคิล ตะกร้ารูปหัวใจจากกระดาษรีไซเคิล (16947) กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระดาษรีไซลเคิล 11/14 ถ.พิบูลย์สงคราม ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ติดต่อ : คุณณัฎชา ตรีภพศรีสกุล โทร : 02 5268088, 09 6741121

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 721 รายการ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.