ตำบลในคลองบางปลากด
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลในคลองบางปลากดในตำบล 1 ใน 5 ตำบลของอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอไปทางทิศตะวันออก ตามแนวถนน ประมาณ 4 กิโลเมตร ประกอบด้วย 13 หมู่บ้าน ได้รับการจัดตั้งให้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 เนื้อที่ของตำบล 14.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 9,062.5 ไร่

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นที่ราบลุ่มปากแม่น้ำทะเลท่วมถึง มีคลองบางปลากดเป็นคลองสายหลัก และคลองย่อยๆ ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้โดยตรง ถนนสุขสวัสดิ์เป็นถนนสายหลักและถนนส่วนมากเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีโรงงานอุตสาหกรรม หมู่บ้านจัดสรร และบ้านเช่าจำนวนมาก
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ เทศบาลเมืองลัดหลวง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
ทิศใต้ ติดกับ เทศบาลต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
ทิศตะวันออก ติดกับ เทศบาลต.พระสมุทรเจดีย์ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 42,903 คน และจำนวนหลังคาเรือน 13,944 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลักทำสวน/เกษตรกรรม (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง)
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดคู่สร้าง
2. วัดใหญ่
3. วัดใหม่
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง
5. โรงเรียนประถมการศึกษา 3 แห่ง
6. ท่าเทียบเรือ
7. โรงเรียนมัธยม 1 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.