ตำบลโคกแสมสาร
อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
นับย้อนหลังไปประมาณ 72 ปี พ.ศ.2470 แต่เดิมบริเวณนี้เป็นป่ารก ในปีเดียวกันมี นายพลบ กล้าดี ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่บ้านกระดานเลื่อน ต.มหาโพธิ อ.โคกสำโรง ได้พาลูกๆรวม 7 คน มาฟันป่าและตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ทำมาหากินบริเวณนี้ เป็นครอบครัวแรก ครั้งอดีต นายพลบ กล้าดี เป็นผู้ตั้งชื่อ "บ้านโคกแสมสาร" เพราะว่าบริเวณนี้มีแต่ป่า "ต้นแสมสาร" บนโคกเนินดินบริเวณกว้าง ซึ่งปัจจุบันยังคงอนุรักษ์ไว้อยู่ ลักษณะของต้น จะสูงเท่าตัวคน มีใบใหญ่ มีดอกสีเหลือง และปัจจุบัน ตำบลโคกแสมสารตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอโคกเจริญ ประกอบไปด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองอีเก้ง บ้านใหม่ไพศาลี บ้านม่วงแก้ว บ้านโคกแสมสาร บ้านโคกแสมสาร บ้านใหม่ศรีอุบล บ้านเขาสามยอด บ้านจอมแก้ว

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขา ส่วนตอนล่างเป็นที่ราบลุ่ม ไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ในฤดูฝนมีน้ำไหลหลากมาจากทางตอนเหนือ ระยะจากตำบลโคกแสมสารถึงจังหวัดลพบุรี ประมาณ 87 กิโลเมตร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ยางราก , ต.วังทอง อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.วังทอง อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ชอนสมบูรณ์ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 3,443 คน และจำนวนหลังคาเรือน 686 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก เกษตรกรรม
อาชีพรอง เลี้ยงสัตว์ หัตถกรรมพื้นบ้าน และอาชีพการพาณิชย์
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.วัดโคกกลุ่ม ม. 10
2.วัดโคกสันคู ม. 4
3.วัดชมภู ม. 8
4.วัดหนองอีเก้ง ม. 1
5.วัดใหม่ไพศาลี ม. 2

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล โคกแสมสาร :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250 เบอร์โทรศัพท์ : 036426598

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล โคกแสมสาร

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.