ตำบลบ่อวิน
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน เป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งสภาตำบลบ่อวินได้ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน เมื่อปี พ.ศ.2538 ซึ่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินชุดแรกได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2542 และได้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2544 โดยการเลือกตั้งหมู่บ้านละ 2 คน มีทั้งหมด 4 หมู่บ้าน 3,4,6,7


สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นที่ราบสูง และที่ลาดเนิน มีภูเขาเล็ก ๆ กระจายอยู่ทั่วไป เหมาะแก่การเกษตร และอุตสาหกรรม
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ทิศใต้ ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ทิศตะวันตก ติดกับ เทศบาลตำบลอ่าวอุดม จังหวัดชลบุรี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 2,948 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
ทำสวน/ทำไร่, รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน
2) โรงเรียนบ้านเขาหิน
3) โรงเรียนสวนกุหลาบ
4) สำนักสงฆ์ศรีพุ่มโพธิ์
5) วัดพันเสด็จใน
6) วัดห้วยปราบ

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล บ่อวิน * :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อวิน เลขที่ 1 หมู่ 6 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทร : 038-345959, 038-346589, 081-9497771, 038-345918 โทรสาร : 038-346116

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อวิน

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.