ตำบลบัวใหญ่
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลบัวใหญ่ เป็นตำบลที่จัดตั้งขึ้นพร้อมกับอำเภอบัวใหญ่ เมื่อปี พ.ศ. 2429 ได้รับจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อปี พ.ศ. 2539 ปัจจุบันมีหมู่บ้าน จำนวน 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านป่าตอง หมู่ 2 บ้านโนนพลวง หมู่ 3 บ้านหนองพะเนียด หมู่ 4 บ้านท่าเนิน หมู่ 5 บ้านหนองปรือ หมู่ 6 บ้านห้วยโจด หมู่ 7 บ้านหนองตะไก้ หมู่ 8 บ้านห้วยแคน หมู่ 9 บ้านดอนฆ่าเสือ หมู่ 10 บ้านสระครก หมู่ 11 บ้านน้ำอ้อม หมู่ 12 บ้านหันเก่า หมู่ 13 บ้านคึมม่วง

สภาพทั่วไปของตำบล :
โดยทั่วไปเป็นที่เนิน ดินเป็นดินปนทรายหน้าดินถูกชะล้าง ขาดแร่ธาตุในดิน มีลำห้วยไหลผ่านพื้นที่ทั้งตำบล จำนวน 3 ลำห้วย คือลำห้วยแคน ลำห้วยโสกขี้หนู ลำห้วยลิงขี้ ลำห้วยส่วนใหญ่มีสถาพตื้นเขิน ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในฤดูฝนและน้ำแห้งแล้งในฤดูแล้ง มีเนื้อที่ทั้งหมด 36,000 ไร่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.บัวลาย กิ่งอ.บัวลาย จ.นครราชสีมา
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดด่อกับ ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,268 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,173 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ค้าขาย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.บัวใหญ่
2. วัดประชานิมิตร

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.