ตำบลนกออก
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลนกออกอยู่ในเขตการปกครองของ อ.ปักธงชัย ประกอบด้วย 10 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ 1 บ้านบุโกรก, หม่ 2 บ้านพระเพลิง, หมู่ 3 บ้านโคกสระน้อย, หมู่ 4 บ้านสระน้อย, หมู่ 5 บ้านสระน้อย, หมู่ 6 บ้านนกออก, หมู่ 7 บ้านทุ่งจาน, หมู่ 8 บ้านท่าน้ำชับ, มู่ 9 บ้านปรางค์ , หมู่ 10 บ้านนกออก

สภาพทั่วไปของตำบล :
มีเนื้อที่ ประมาณ 37,500 ไร่ เป็นที่ราบลุ่ม มีลำห้วยไหลผ่าน 2 สาย ได้แก่ ลำห้วยลำพระเพลิง และลำห้วยสำรวย มีคลองชลประทานจากเขื่อนลำพระเพลิง พื้นที่มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติด ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
ทิศใต้ ติด ต.เกษฒทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติด ต.ดอน และต.เกษฒทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติด ทางหลวงหมายเลข 304 (สายนครราชสีมา-กบินทร์บุรี)
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,073 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,600 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลักคือเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ ทำสวน รองลงมาได้แก่ ทอผ้าไหม เลี้ยงสัตว์
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1 ปรางค์
2 โบสถ์วัดโคกศรีสะเกษ
3 วัดโคกศรีสะเกษ
4 หอพระไตรปิฎกวัดนกออก
5 วัดนกออก
6 วัดม่วง
7 วัดพระเพลิง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.