ตำบลโป่งแดง
อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลโป่งแดง เป็นชุมชนเก่าแก่ ประชาชนส่วนใหญ่ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานนานประมาณ 200 ปี เดิมอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสูงเนิน ต่อมาได้แยกเป็นกิ่งอำเภอเมื่อปี พ.ศ.2496 ก็ยังใช้ชื่อว่าตำบลโป่งแดง บริเวณนี้เมื่อสมัยก่อนมีสัตว์ชุกชุมมาก และได้ลงมากินดินโป่งซึ่งมีลักษณะเป็นสีแดงเหนียว ชาวบ้านจึงเรียกชุมชนที่ตั้งอยู่นี้ว่า "โป่งแดง"

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอเภอขามทะเลสอ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดอนและเป็นลูกคลื่นลาดเล็กน้อย
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
ทิศใต้ ติดต่อ ต.โค้งยาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.โค้งยาง, โนนค่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,021 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,217 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.โป่งแดง
2. สถานีอนามัยตำบล
3. วัด/สำนักสงฆ์ 6 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.