ตำบลบ้านกง
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลบ้านกง ก่อตั้งขึ้นมาโดยการแบ่งพื้นที่ออกจากตำบลจระเข้ ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอหนองเรือ ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านกงเก่า หมู่ 2 บ้านกงกลาง หมู่ 3 บ้านเปือย หมู่ 4 บ้านหนองสระ หมู่ 5 บ้านหนองเม็ก หมู่ 6 บ้านหนองทุ่ม หมู่ 7 บ้านท่าลี่ หมู่ 8 บ้านดอนโมง หมู่ 9 บ้านตลาดดอนโมง หมู่ 10 บ้านโนนศิลา

แพล่องบ้านหนองทุ่ม

บึงบัวบ้านหนองทุ่ม
สภาพทั่วไปของตำบล :
มีเนื้อที่ทั้งหมด 19 ตร.กม. หรือประมาณ 11,903 ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเรียบ ด้านทิศเหนือของตำบลอยู่ติดกับอ่เขื่อนอุบลรัตน์ พื้นที่อยู่ในระดับความสูง 180 - 200 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ดินเป็นดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงค่อนข้างต่ำ มีแหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำเซิน เขื่อนอุบลรัตน์ และลำห้วยยาง
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.จระเข้ และ ต.ดองโมง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนหลังคาเรือน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 1,070 หลังคาเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 4,707 คน แยกเป็นชาย 2,399 คน หญิง 2,308 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ ไก่พันธ์ไข่,เลี้ยงโค - กระบือ ทำประมงน้ำจืด รับจ้างในโรงงาน
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.บ้านกง
2. อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์
3. แพท่องเที่ยวบ้านหนองทุ่ม
4. หนองทุ่ม
5. วัดโพธิ์ทองบ้านกงกลาง
6. ป่าสงวนแห่งชาติโสกแต้

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.