ตำบลบ่อพันขัน
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลบ่อพันขันได้รับการจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2493 เป็นการแยกออกจากตำบลหัวช้าง และตั้งชื่อตำบลตามชื่อบ่อน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นบ่อหิน มีน้ำไหลซึมตลอดใช้ขันตักน้ำออกก็ไม่หมด จึงได้ชื่อว่า “บ่อพันขัน” มีนายชาลี นิลสระคู เป็นกำนันคนแรก

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลบ่อพันขันตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ห่างจากที่ว่าการอำเภอเป็นระยะทาง 11 กิโลเมตร เนื้อที่โดยประมาณ 14 ตารางกิโลเมตร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลเมืองทุ่ง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,612 คน และจำนวนหลังคาเรือน 909 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1)ที่ทำการ อบต.
2)สถานีอนามัย 1 แห่ง
3)วัด 8 แห่ง
4) โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.