ตำบลโนนตาล
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลโนนตาล ชื่อของตำบลมาจากโนนต้นตาลที่วัดดอนตาลหรือที่วัดอรัญสัฏฐิวัน เป็นสัญลักษณ์ของตำบล เดิมชาวบ้านจะตั้งถิ่นฐานที่อำเภอท่าอุเทน ต่อมามีประชากรมากขึ้นจึงได้ตั้งตำบลโนนตาล เมื่อปี พ.ศ.2509 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งตำบลโนนตตาล ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอท่าอุเทน ประกอบด้วย 15 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านกลาง หมู่ 2 บ้านตาล หมู่ 3 บ้านนาพักปอด หมู่ 4 บ้านกุดกุมน้อย หมู่ 5 บ้านกุดกุมใหญ่ หมู่ 6 บ้านกะสิม หมู่ 7 บ้านกุดสะกอย หมู่ 8 บ้านโพน หมู่ 9 บ้านธาตุ หมู่ 10 บ้านคำฮาก หมู่ 11 บ้านน้อยทวย หมู่ 12 บ้านดงยาง หมู่ 13 บ้านธาตุชุมทาง หมู่ 14 บ้านธาตุหัวบึง หมู่ 15 บ้านกลาง
สภาพทั่วไปของตำบล :
มีเนื้อที่ทั้งหมด 96 ตร.กม. สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มและที่ดอน มีลำห้วยทวยไหลผ่าน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
ทิศใต้ ติดกับ ต.นาขมิ้น ต.นาใน อ.โพนสวรรค์ ต.รามราช และ ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,036 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,391 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่ รับจ้าง
อาชีพเสริม ทำเครื่องปั้นดินเผา
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.โนนตาล
2. วัดจอมมณี
3. วัดสามัคคีธรรม
4. วัดอรัญสัฏฐิวัน
5. วัดพระธาตุ

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.