ตำบลไหล่หิน
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลไหล่หิน ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ประกอบด้วยหมู่บ้านจำนวน 6 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล :
ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบบนเนินสูง และที่ราบลุ่ม มีป่าสงวนแห่งชาติที่มีความสมบูรณ์
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ทิศใต้ ติดกับ ต.นาแก้ว และ ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ใหม่พัฒนา และ ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,644 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,475 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง , หัตถกรรม
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) วัดไหล่หินหลวง
2) วัดบ้านเข้าซ้อน
3) โรงเรียนไหล่หินวิทยา
4) กู่ (เจดีย์) บรรจุอัฐิพระมหาป่า
5) สถานีอนามัยตำบลไหล่หิน
6) ที่ทำการตำรวจชุมชนไหล่หิน

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.