ตำบลโป่งแดง
อำเภอเมือง จังหวัดตาก
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
เมื่อประมาณ 200 ปีมาแล้ว มีชาวบ้านอพยพมาจากตำบลน้ำรึมแล้วมาอยู่รวมกันโดยตั้งบ้านเรือนแถวบริเวณบ้านโป่ง ต่อมาจึงตั้งเป็นหมู่บ้าน เรียกว่า บ้านโป่งแดง เพราะพื้นดินแถบนั้นเป็นดินแดง ต่อมาเมื่อมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นก็แยกออกเป็นหมู่บ้าน และต่อมาจึงแยกเป็นตำบลโป่งแดง มีนายแช่ม สืบปาน เป็นกำนันคนแรก ของตำบลโป่งแดง

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นพื้นที่ค่อนข้างราบ และลูกคลื่นลอนลาดถึงลอนชันพื้นที่ค่อนข้างราบอยู่สองฝั่งคลองขยางในแนวทิศเหนือ-ใต้ มีเทือกเขาสูงด้านตะวันตกเฉียงเหนือ และทางตะวันออกมีคลองธรรมชาติที่สำคัญ คือ คลองขยาง
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลน้ำรึม และ ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอลานหอย จังหวัดสุโขทัย
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง และ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 8,737 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,071 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงโค ประมง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. องค์การบริหารส่วนตำบล
2. วัด/สำนักสงฆ์
3. โรงเรียน

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.