ตำบลป่ามะม่วง
อำเภอเมือง จังหวัดตาก
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลป่ามะม่วงเป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอเมือง มีหมู่บ้าน จำนวน 6 หมู่บ้าน คือ บ้านปากร้อง บ้านป่ามะม่วง บ้านหินโค้ว บ้านหนองแขม บ้านชะลาด บ้านปางสระ
ในสมัยก่อนมีมะม่วงป่าเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ชาวบ้านจึงเรียกขานและตั้งชื่อตำบลว่าป่ามะม่วง

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและที่ราบเชิงเขา มีพื้นที่ทั้งหมด 27,431 ตารากิโลเมตร หรือประมาณ 1,714 ไร่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.สามหมื่น ต.ทุ่งกระเซาะ และ ต.หนองบัวเหนือ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
ทิศใต้ ติดกับ ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองหลวง ต.เชียงเงิน ต.ระแหง และ ต.หัวเดียด อ.เมือง จ.ตาก
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนหลังคาเรือน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 1,344 หลังคาเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 4,106 คน แยกเป็นชาย 1,937 คน หญิง 2,140 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพรอง ทำผลไม้แปรรูป, รับจ้างทั่วไป
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
2. วัดอัมพวัน
3. วัดส้มเกลี้ยง
4.ริมน้ำปิง
5.วัดโคกเจดีย์

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล ป่ามะม่วง * :
ที่อยู่ : องการบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000

เชื่อมโยงไปยัง : องการบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.