ตำบลบ้านนา
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
เดิมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีฐานะเป็นสภาตำบล หลังปี 2540 ได้ปรับเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เนื่องจากมีรายได้ตามกฎหมายกำหนด ความเดิมตำบลบ้านนา เป็นตำบลที่มีประวัติเก่าแก่ตำบลหนึ่งของอำเภอสามเงา และเป็นตำบลหนึ่งที่มีประวัติเก่าแก่มาก่อนการตั้งอำเภอสามเงา เพราะในอดีตอำเภอสามเงาเป็นกิ่งหนึ่งของอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา (ชั่วคราว)
สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ทั้งหมดของตำบลบ้านนา ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและแม่น้ำ การคมนาคมใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางเพียงทางเดียว ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง , การเลี้ยงสัตว์ และการเกษตร (เล็กน้อย) การสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์ทางไกลผ่านดาวเทียม ระบบประปาเป็นระบบประปาภูเขา โดยมีพื้นที่ทั้งสิ้น 1,909.77 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,193,606.25 ไร่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอดอยเต่า จังหวัดชียงใหม่ และ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลย่านรี อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนหลังคาเรือน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 792 หลังคาเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด คน แยกเป็นชาย 1,111 คน หญิง 1,027 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ประมง เลี้ยงสัตว์
อาชีพเสริม ทอผ้าพื้นเมือง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) พระพุทธบาทเขาหนาม
2) เกาะวาเลนไทน์ (ดอยลาน)
3) ถ้ำโยคี
4) พระบาทแก่งสร้อย
5) เขาคันเบ็ด

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านนา * :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ม.5 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 63130 โทร : 0-5559-9162

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านนา

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.