ตำบลนิคมพัฒนา
กิ่งอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลนิคมพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ กิ่งอำเภอมะนัง ประกอบไปด้วย 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านผัง 14, หมู่ที่ 2 บ้านผัง 118, หมู่ที่ 3 บ้านผัง 7, หมู่ที่ 4 บ้านผัง 8, หมู่ที่ 5 บ้านผัง 50, หมู่ที่ 6 บ้านวังพระเคียน, หมู่ที่ 7 บ้านผัง 13, หมู่ที่ 8 บ้าน ผัง 19 หมู่ที่ 9 บ้านผัง 6

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา + ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของตำบลนิคมพัฒนา เป็นที่ราบสูง มีลำคลอง 1 สาย คือ คลองมะนัง ประชากรในพื้นที่มีอาชีพทำสวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ปาล์มพัฒนา กิ่ง อ.มะนัง จ.สตูล
ทิศใต้ ติดกับ ต.อุไดเจริญ กิ่ง อ.มะนัง จ.สตูล
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ควนกาหลง , ต.อุไดเจริญ กิ่ง อ.มะนัง จ. สตูล
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,281 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,661 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลักของประชากรในตำบลนิคมพัฒนาคือ
อาชีพทำสวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ตั้งอยุ่ที่ ม.3 ต.นิคมพัฒนา กิ่งอ.มะนัง จ.สตูล 91130 โทรศัพท์ 0-7472-3532

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.