ตำบลบางรัก
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลบางรักเป็นตำบลเก่าแก่ตำบลหนึ่งของจังหวัดตรัง และเป็นตำบลที่เป็นเมืองท่ามาแต่โบราณ โดยมีชาวจีนเข้ามาเทียบท่าและติดต่อค้าขายที่บ้านท่าจีน ปัจจุบันตำบลบางรักมี 6 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นที่ราบมีแม่น้ำตรังไหลผ่าน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองตรุดและ ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง
ทิศใต้ ติดกับ ต.ควนปริง อ.เมืองตรัง และ อ.กันตัง จ.ตรัง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.นาตาล่วง และ ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 3,924 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,297 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน และรับจ้าง
อาชีพเสริม ค้าขาย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. โรงเรียนมัธยมศึกษา 2 แห่ง
2. โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง
3. วัดแจ้ง
4. แม่น้ำตรัง
5. โรงเรียนสภาราชินี 2
6. โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
7. สถานีวิทยุ อสมท. ตรัง/สวท.ตรัง
8. วัดประสิทธิชัย (วัดท่าจีน)

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล บางรัก * :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลบางรัก จังหวัดตรัง โทร/โทรสาร 0-7557-0551-3

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบลบางรัก

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.