ค้นหาข้อมูลตำบล
  ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว  
สถานที่ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว [แยกจังหวัด]
ท่องเที่ยว OTOP
ท่องเที่ยว OTOP [แยกจังหวัด]
สินค้าทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด [แยกจังหวัด]

สินค้า e-Commerce
สินค้า e-Commerce [แยกจังหวัด]

สินค้า OTOP
สินค้า OTOP [แยกจังหวัด]
สินค้า OTOP / e-Commerce
สินค้า OTOP / e-Commerce[แยกจังหวัด]

สินค้า OPC'47
สินค้า OPC'47 [แยกจังหวัด]
สินค้า OPC'46
สินค้า OPC'46 [แยกจังหวัด]

กลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพ[แยกจังหวัด]
ค้นหาสินค้าและ กลุ่มอาชีพ
สินค้า กลุ่มอาชีพ
สินค้า สหกรณ์
สินค้า SMEs
สินค้า ธุรกิจขนาดเล็ก

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด


  ค้นหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
ข้อมูลที่ต้องการค้นหา : จากข้อมูล
  ระบุคำที่ต้องการค้นหา จากข้อมูลที่สามารถเลือกได้จากรายการ เช่น ค้นหา 'วัด' จาก ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว
ระบุจังหวัด          แสดงภาพสถานที่ท่องเที่ยว
  ท่องเที่ยว หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
เรียงลำดับ : จาก น้อยไปมาก มากไปน้อย
 

รายการสถานที่ท่องเที่ยว < หน้าที่ผ่านมา(3) | หน้าต่อไป >(5) | ข้อมูล 206 รายการ
ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว ตำบล
คูเมืองโบราณ เป็นซากคูเมืองเก่าในพื้นที่หลายไร่ ซึ่งถนนลาดยางสายทุ่งสง - บ่อล้อตัดผ่าน ประกอบกับชาวบ้านได้ไถที่ทำสวนไปหมดแล้ว แต่พบเครื่องปั้นประเภทถ้วยชาม เครื่องเคลือบรุ่นเก่า และเป็นที่กลัวเรื่องภูติผีจนปัจจุบัน เหตุเพราะคงเป็นเมืองร้างเพราะโรคระบาด ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
พ่อท่านจันทร์ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ประดิษฐานอยู่หน้าวัดเขาโร เคยเป็นอดีตเจ้าอาวาสที่มีผู้คนเคารพนับถือว่าเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ คุ้มภัยอันตราย เป็นที่พึ่งพาทางใจของคนทั่วไป เดิมทำด้วยไม้จันทร์ และลอยน้ำหายไป จึงมีการปั้นปูนปั้นขึ้นมาแทนตามความศรัทธา ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ภูเขาถ้ำน้ำลอด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภูเขาถ้ำน้ำลอด มีลักษณะเป็นลำน้ำลอดผ่านใต้ภูเขา สามารถเดินเท้าเข้าไปสำรวจจนสามารถทะลุไปอีกด้านหนึ่งได้ บริเวณหน้าถ้ำมีลักษณะภูมิประเทศที่งดงาม เป็นพื้นที่สะดวกและปลอดภัยสามารถตั้งเต็นท์พักแรมได้ (ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลกะปาง 15 กิโลเมตร ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักสงค์ถ้ำแรด ตั้งอยู่ท่ หมู่ที่ 8 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักสงค์ถ้ำแรด มีถ้ำที่สวยงามใหญ่เล็กลดหลั่นกันไปหลายคูหา มีชื่อเรียกตามลักษณะตามธรรมชาติและความสวยงามของหินงอก หินย้อย ภายในถ้ำ (ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลกะปาง 10 กิโลเมตร ) เหมาะแก่กรแวะชมก่อนจะไปพักแรมที่ภูเขาถ้ำน้ำลอด ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ภูเขาถ้ำน้ำลอด ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานีรถไฟที่วัง อดีตเคยเป็นที่ก่อสร้างพลับพลาประทับรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5 ) ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรือนรับรอง เป็นเรือนรับรองในการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ ในวโรกาสที่เสด็จในภาคใต้ตอนกลาง จะเสด็จทรงมาประทับเรือนรับรองแห่งนี้ ซึ่งอยู่ในบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
พระวัดถ้ำ หรือพระกรุที่วัง เป็นพระกรุสมัยศรีวิชัย พ.ศ.2378 สมัยรัชกาลที่ 5 ได้จัดสร้างพระบรมสารีริกธาตุขึ้นในสมัยนั้น จึงได้มีพระเกจิอาจารย์ทั่วสารทิศได้จัดทำวัตถุมงคล เพื่อนำไปบรรจุในพระบรมธาตุ เป็นที่ยึดเหนื่ยวจิตใจของชาวบ้าน พอเดินทางมาถึงภูเขาลูกหนึ่ง พระเกจิอาจารย์กลุ่มนั้นได้เป็นไข้ป่าจึงพักรักษาตัวในถ้ำนั้นและมรณะภาพลงไปหลายรูป ไม่สามารถนำไปบรรจุในพระบรมธาตุได้ จึงนำฝังดินไว้ในถ้ำ ในปี 2505 ชาวบ้านจึงได้ขุดพบพระกรุดังกล่าวและนำมาบูชาจึงเรียกว่า "พระวัดถ้ำ" ปัจจุบันเป็นสวนสาธารณะเป็นที่พักผ่อนของชาวบ้าน ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
น้ำตกธารทิพย์ เป็นน้ำตกที่มีความสูง ประกอบกับธรรมชาติบริเวณน้ำตกยังคงสมบูรณ์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
น้ำตกธาราวารินทร์ เป็นน้ำตกที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติมาก และมีความสวยงาม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ถ้ำน้ำลอด เป็นถ้ำที่ความยาวประมาณ 100 เมตร มีธารน้ำไหลผ่านตลอดปี ภายในมีหินงอกหินย้อยสวยงาม ธรรมชาติสมบูรณ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดถ้ำลอด เป็นวัดที่มีถ้ำ และถ้ำที่ทะลุผ่านได้ตลอด ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
น้ำตกปลิว ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ุทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช สภาพโดยทั่วไปค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ มีชั้นน้ำตกทั้งหมด 7 ชั้น แต่ละชั้นมีความสวยงามแตกต่างกัน โดยเฉพาะชั้นที่ 3 จะมีจุดชมวิวสามารถมองเห็นทิวทัศน์หน้าผาอีกด้านหนึ่งของน้ำตก ชั้นที่ 5 และชั้นที่ 7 จะมีน้ำไหลพริ้วมองดูสวยงามมาก เดินทางจากอำเภอทุ่งสง ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403 ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ถึงบริเวณน้ำตกปลิว ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดถ้ำใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เป็นวัดเก่าแก่ของตำบลถ้ำใหญ่ จากหลักฐานเชื่อได้ว่าสร้างมาหลายร้อยปีแล้ว จนเมื่อปี พ.ศ.2495 พ่อท่านนิ่ม เมธํกโร ได้ทำการบูรณะพัฒนาเรื่อยมา จนถึงปัจจุบัน ลักษณะโบสถ์มีความเรียบง่าย สวยงาม โบราณสภาน และโบราณวัตถุที่ควรแก่การศึกษา และเรียนรู้ อาทิ พระพุทธโบราณรูปปั้นท่าวเวชสุวรรณ ที่เป็นยามเฝ้าหน้าถ้ำ เรียกกันโดยทั่วไปว่า "นนทรี" นอกจากนี้มีเจดีย์บนยอดเขาที่มีความสวยงามมาก ซึ่งเป็นที่บรรจุของพระอรหันต์สาวก ได้แก่ พระธาตุของ พระสารีบุตร องคุลีมาล เป็นต้น ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
น้ำตกโยง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ุทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช สภาพโดยทั่วไปเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมาก มีน้ำไหลตลอดทั้งปี มีแอ่งน้ำตกกว้างประมาณ 30 เมตร ลึกประมาณ 10 เมตร ลำน้ำยาวประมาณ 30 เมตร ลึกประมาณ 10 เมตร ลำน้ำยาวประมาณ 1 กิโลเมตร มีชันน้ำตก 7 ชั้น แต่ละชั้นมีความสวยงาม และร่มรื่นด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ โดยเดินทางจากอำเภอทุ่งสงมาตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403 แยกซ้ายจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ถึงแหล่งน้ำตกโยง ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
น้ำตกวังปริง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช สภาพโดยทั่วไปค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ มีน้ำตกที่สวยงาม และมีลานหินเป็นบริเวณกว้าง เหมาะสำหรับการพักผ่อน โดยเดินทางจากอำเภอทุ่งสง ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403 ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ถึงบริเวณน้ำตกปลิว ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
น้ำตกคลองจัง ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 บ้านคลองจัง ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
เขาเหมน เขาเหมนเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ โดยป่าไม้เป็นแหล่งกำเนินน้ำและเป็นที่อยู่ของสัตว์ โดยเราถือหลักว่า "ป่าไม้คือบ้าน ลำธารคือชีวิต" เพราะฉะนั้นพวกเราหลายสาขาอาชีพ จึงร่วมกันเพื่อการอนุรักษ์เขาเหมน โดยมีบุคคลที่มีความสำนึกในการอนุรักษ์และเห็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเขาเหมน จึงจัดตั้งชมรมอนุรักษ์เขาเหมนนครศรีธรรมราชขึ้นโดยมี นายแพร้ว โพธิ์ทอง เป็นผู้นำกลุ่ม บริเวณที่ตั้งอยู่บริเวณชายเขาเหมนในเขตพื้นที่ 3 อำเภอ คือ กิ่ง อ.ช้างกลาง อ.นาบอน อ.ฉวาง และรับสมาชิกทั้ง จ.นครศรีธรรมราช ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดภูเขาหลัก เป็นวัดที่มีเจดีย์โบราณ สร้างในสมัยอาณาจักรศรีวิชัย ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ตำบลทุ่งสัง ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ภูเขาลำทัง มีภูเขาและถ้ำเหล็กไหล ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ตำบลทุ่งสัง ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ถ้ำเขาสังข์ มีถ้ำค้างคาวที่ดูสวยงาม มีที่เก็บศพโบราณก่อนสมัยอาณาจักรศรีวิชัย ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ตำบลทุ่งสัง ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชายหาดแม่น้ำตาปี มีแม่น้ำที่สวยงาม ดูสดชื่น สบายตา ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ตำบลทุ่งสัง ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดมะเฟืองใต้ ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดขนาน ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดควนคลัง ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดใหม่ ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
อ่างเก็บน้ำจุฬาภรณ์ ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 3 ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่ เป็นสถานที่แบบธรรมชาติสำหรับพักผ่อนใจ โดยรอบอ่างเก็บน้ำมีความร่มรื่น อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพรุที่อุดมสมบูรณ์ และยังมีพันธุ์ปลาน้ำจืดมากมายหลายชนิด ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
สวนสมุนไพร ตั้งอยู่เหนืออ่างเก็บน้ำ ไว้สำหรับชมและศึกษาหาความรู้ในพืชสมุนไพรแต่ละชนิดซึ่งมีอยู่มากมาย ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดภูเขาดิน ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 เป็นวัดโบราณที่เก่าแก่ มีอายุ 100 กว่าปี มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และหวงแหนและรอบวัดยังมีถ้ำให้ชม ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เขาถ้ำพิศดาร ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ เป็นถ้ำที่มีลักษณะสวยงาม มีทิวทัศน์และบรรยากาศร่มรื่นแห่งหนึ่ง เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนและชมธรรมชาติได้เป็นอย่างดี ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน้าที่ : จากสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด : 206 รายการ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.