กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานใบลานบ้านทับลาน (Baan Tublaan)

กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานใบลานบ้านทับลาน (Baan Tublaan)

กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานใบลานบ้านทับลาน (Baan Tublaan)

ติดต่อ : นายสุจริต ราษดีผิว

โทร : 08 1996 0036, 08 9831 3369

อีเมล : ba-ilan@hotmail.com

เว็บไซต์ : www.thaitambon.com/baantublaan

Line ID : 244321

ข้อมูลทั่วไป

ผลิตภัณฑ์จักสานใบลาน บ้านทับลาน พิกัด GPS : 14.209027, 101.903447
Baan Tublaan Palm Leave Group : 525 Moo 1, Baan Tub Laan, Bu Phram Sub-District, Nadee District,
Prachinburi 25220. Contact : Moltha Rasdeepiew Tel: +668 996-0036, +668 9831-3369, +6637 281147

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จัดตั้งกลุ่มเมื่อ ปีพ.ศ. 2525 กลุ่มสตรีของบ้านวังขอนแดงได้ไปฝึกทำหมวกใบลานกับกลุ่มสตรีบ้านทับลาน ซึ่งมีวิทยากรของอุตสาหกรรมเขตภาคตะวันออกมาเป็นผู้ฝึกสอน และก็ได้รวมกลุ่มกันทำหมวกใบลานกับกลุ่มสตรีบ้านทับลาน และเมื่อปี 2528 กลุ่มสตรีบ้านวังขอนแดงได้แยกตัวออกมาจากกลุ่มบ้านทับลานรวมกลุ่มกันทำเองที่บ้านวังขอนแดงโดยมีสมาชิกกลุ่มก่อตั้งทั้งหมด 25 คน โดยมีนางศรีนวล ป้องกันเป็นประธาน กลุ่ม และในปี 2528 ก็ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาชุมชน อ.นาดี เป็นวัสดุจำนวน 25,000 บาท และในปี 2544 ได้รับรางวัลหมู่บ้านหัต

สมาชิก/แรงงาน จำนวน 40 คน

ชุมชน

กลุ่มหัตถกรรมใบลานบ้านทับลาน

การรวมกลุ่ม

สมาชิกจะมีทั้งรับงานไปทำที่บ้าน และมารวมกันทำที่กลุ่ม

อาชีพหลัก

ค้าขาย

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

แผนที่

สินค้าโอทอป