ร้านบัวลอยผ้าไทย (Bualoycotton-silk)

ร้านบัวลอยผ้าไทย (Bualoycotton-silk)

ร้านบัวลอยผ้าไทย (Bualoycotton-silk)

ติดต่อ : คุณบุณยานุช กิตติประภัสร์

โทร : +66814204000,+6654 613174

โทรสาร : +6654 613272

อีเมล : boonyanuchk@yahoo.com, sumanak2000@yahoo.com

เว็บไซต์ : www.thaitambon.com/bualoycotton-silk

ข้อมูลทั่วไป

ผลิตและจำหน่ายผ้าฝ้าย ผ้าไหมทอมือ เสื้อสำเร็จรูป และของที่ระลึก พิกัด GPS : 17.982231, 100.051523
Bualoy Cotton - Silk : 24/3-4 Yantarakijkosol Rd., Denchai Sub-District, Denchai District, Phrae 54110
Contact Point - Phrae Boonyanuch Kittiprapas Tel. +6681 420 4000, +6654 613174

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

ผ้าฝ้าย ผ้าไหมทอมือ เสื้อสำเร็จรูป และของที่ระลึก จากภูมิปัญญาไทย

แผนที่

สินค้าโอทอป