ข้อมูลติดต่อ


 1. สอบถามเรื่องการจัดงานโอทอป ติดต่อที่ กรมการพัฒนาชุมชน
  สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน โทร. 02-141-6166, 02-143-8911
  Fax: 02-143-8910

 2. ติดต่อผู้ผลิตโอทอปไม่ได้ กรุณาสอบถามจากกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา ของ กรมการพัฒนาชุมชน
  ตามจังหวัดที่ผู้ผลิตตั้งอยู่ โดยเช็คหมายเลขโทรศัพท์ได้ที่นี่

 3. ไทยตำบลดอทคอมเป็นเว็บไซต์ที่เผยแพร่สินค้าโอทอปและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ไทยตำบล ไม่ได้ขายสินค้าเอง)
  การสั่งซื้อสินค้าทำได้โดยติดต่อตรงกับผู้ผลิตตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหน้ารายละเอียดสินค้า หรือ สั่งซื้อสินค้าโดยเข้าระบบอีคอมเมิร์ซ

 4. ไทยตำบลไม่ได้เกี่ยวข้องกับ การเมือง/การบริหาร องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.)ถ้าจะติดต่อ อบต. ให้ติดต่อไปที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


สำนักงานไทยตำบลดอทคอม
บริษัท อินโฟซิสเทค จำกัด
กรุวเทพมหานคร


โทรศัพท์ : 081 8481199 (ติดต่อได้จากเวลา 8.30 - 19.00 น. นอกเวลานี้ กรุณาส่งอีเมล)
โทรสาร/Fax : 02 9543068


อีเมล์ : thaitambondotcom@gmail.com
อีเมล์ : ariyakaw@gmail.com
อีเมล์ : somkiet@cscoms.com