ล้านผ้าการ์เม้นท์ (Doungpateep) .... OTOP e-Commerce

ล้านผ้าการ์เม้นท์ (Doungpateep) .... OTOP e-Commerce

ล้านผ้าการ์เม้นท์ (Doungpateep) .... OTOP e-Commerce

ล้านผ้าการ์เม้นท์ (Doungpateep) .... OTOP e-Commerce

พิกัด GPS : 15.007921, 100.327272

ติดต่อ :

โทร :

ข้อมูลทั่วไป

ผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าไทย

การจัดการ

ผ้าไทยเป็นมรดกชิ้นหนึ่งของความเป็นไทย บอกเล่าเรื่องราวภูมิปัญญา ของปู่ย่า ตายาย เกี่ยวกับ วัฒนธรรมการสวมใส่เสื้อผ้าในยุคสมัยนั้น ๆ แสดงถึงความประณีต ในการออกแบบลวดลายที่เรียบง่าย แต่มีเสน่ห์ในตัว, ความประณีต ในการเลือกวัสดุ เพื่อใช้ในการผลิตให้สวมใส่ได้สบาย และเหมาะกับภูมิประเทศ อีกทั้งยังแสดง ความประณีต เกี่ยวกับความสะดวกสบายในการดูแลรักษา ภูมิปัญญาเหล่านี้ เป็นมรดกสืบทอดมารุ่นสู่รุ่น

จากลักษณะดังกล่าว ของผ้าไทย จึงทำให้ผู้ประกอบการ ซึ่งมีทักษะความรู้ ความสามารถ ในด้านการตัดเย็บ เกิดความคิด สร้างสรรค์ โ