กิจกรรม

สินค้าโอทอป จากการจัดทำ ณ ศูนย์โอทอปบริเวณใต้ทางด่วนเพลินจิต (ตลาดนัด ไทยช่วยไทย @ เพลินจิต) 26/8/58

สินค้าโอทอป