กิจกรรม

โครงการปรับปรุงรูปภาพผลิตภัณฑ์ OTOP (2559)

ผลิตภัณฑ์ OTOP ในเว็บไซต์ไทยตำบลดอทคอม มีจำนวนหนึ่งที่ได้ถ่ายทำมานานมากแล้ว มีรูปภาพขนาดเล็ก ดังนั้นไทยตำบลดอทคอม จึงพยายามจะปรับปรุงรูปภาพผลิตภัณฑ์ให้ดูน่าสนใจมากขึ้น เริ่มจากผลิตภัณฑ์ของสมาชิกไทยตำบลฯ และสินค้าโอทอปอีคอมเมิร์ซ ต่อจากนั้นจะปรับปรุงรูปภาพผลิตภัณฑ์ OPC จากการคัดสรรปี 2555 ต่อไป

ณ วันที่ 24 มีนาคม 2559 ได้ปรับปรุงรูปภาพสินค้าอีคอมเมิร์ซไปแล้ว 700 รายการ และสินค้าโอทอปของสมาชิก 583 รายการ รวมเป็น 1,283 รายการ สินค้าที่ปรับปรุงรูปภาพแล้ว ดูได้ข้างล่างนี้ (คลิกดูทั้งหมด)

สินค้าอีคอมเมิร์ซ

สินค้าโอทอป