กุลนรี โฮเต็ล

จำนวนที่พัก 40 ห้อง, ราคา 250 - 400 บาท