คานารี่ เบย์ ระยอง

จำนวนที่พัก 151 ห้อง, ราคา 1,800 - 4,100 บาท

http://www.kanarybay.com/services/rayomg.asp

rayong@kanarybay.com, kaanarygm@ksc.th.com