โรงแรมยะลารามา

จำนวนที่พัก 132 ห้อง, ราคา 300 - 780 บาท