โรงแรมปาร์ควิว

จำนวนที่พัก 106 ห้อง, ราคา 420 บาท