ยะลา แกรนด์ พาเลซ

จำนวนที่พัก 109 ห้อง, ราคา 270 - 400 บาท