ยะลา มายเฮ้าส์

จำนวนที่พัก 60 ห้อง, ราคา 290 - 650 บาท