โรงแรมศรียะลา

จำนวนที่พัก 118 ห้อง, ราคา 180 - 350 บาท