เทพวิมาน โฮเต็ล

จำนวนที่พัก 84 ห้อง, ราคา 200 - 380 บาท