โรงแรมฮั้ว อัน

จำนวนที่พัก 40 ห้อง, ราคา 180 - 250 บาท