โรงแรมอันอัน

จำนวนที่พัก 28 ห้อง, ราคา 150 - 200 บาท