ฉัตรทอง บีช

จำนวนที่พัก 14 ห้อง, ราคา 500 - 3,000 บาท