การ์เด้นเฮาส์

จำนวนที่พัก 15 ห้อง, ราคา 250 - 500 บาท