โรงแรมแกรนด์วิว

จำนวนที่พัก 86 ห้อง, ราคา 690 - 750 บาท