โรงแรมแจ๊คกี้ชาน

จำนวนที่พัก 16 ห้อง, ราคา 250 - 350 บาท