โรงแรมคาเธ่ย์ เบตง

จำนวนที่พัก 99 ห้อง, ราคา 500 - 620 บาท