ซัมไทม์ รีสอร์ท

จำนวนที่พัก 22 ห้อง, ราคา 600 - 800 บาท