โรงแรมยะลาชางลี

จำนวนที่พัก 140 ห้อง, ราคา 400 - 1,800 บาท