ไนท์ รีสอร์ท

จำนวนที่พัก 44 ห้อง, ราคา 800 - 2,500 บาท