เบตง โฮเต็ล

จำนวนที่พัก 37 ห้อง, ราคา 120 - 250 บาท