เบตงซิตี้ พลาซ่า

จำนวนที่พัก 130 ห้อง, ราคา 300 - 800 บาท