โรงแรมเบตงเมอร์ลิน

จำนวนที่พัก 190 ห้อง, ราคา 875 - 3,600 บาท