โรงแรมฟ้าอันรุ่ง

จำนวนที่พัก 38 ห้อง, ราคา 120 - 220 บาท