โรงแรมโคล่า

จำนวนที่พัก 42 ห้อง, ราคา 170 - 230 บาท