โรงแรมเมโทร

จำนวนที่พัก 19 ห้อง, ราคา 250 - 350 บาท