ศรีเจริญ โฮเต็ล

จำนวนที่พัก 40 ห้อง, ราคา 220 - 420 บาท