โรงแรมศรีเบตง

จำนวนที่พัก 111 ห้อง, ราคา 500 - 1,200 บาท