ไทย โฮเต็ล

จำนวนที่พัก 81 ห้อง, ราคา 200 - 350 บาท